Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek drogowy

Świadomość społeczna w zakresie uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia przez osoby które ucierpiały w wyniku wypadku komunikacyjnego jest nadal bardzo niska. Z drugiej strony towarzystwa ubezpieczeniowe zaniżają wysokość wypłat, co stanowi powszechną praktykę. Większość spraw nie trafia jednak na wokandę, a osoby poszkodowane w wypadkach nie dochodzą pełnego należnego im odszkodowania i zadośćuczynienia za ból i cierpienie fizyczne i psychiczne.

Najczęstsze przypadki dotyczą wypadku komunikacyjnego w którym pokrzywdzony doznał rozstroju zdrowia, bądź uszkodzenia ciała. Są to złamania, naruszenia ciągłości tkanek skórnych, uszkodzenia narządów wewnętrznych itp. Pamiętać należy, że od ubezpieczyciela możemy dochodzić odszkodowania jak i zadośćuczynienia.

Odszkodowanie należy się nam za szkodę materialną jakiej doznaliśmy w wyniku wypadku. Konieczne będzie więc zgromadzenie rachunków potwierdzających nasze wydatki w związku z wypadkiem np. rachunki za leki, sprzęt medyczny, wizyty u lekarza, zakup paliwa na dojazdy do lekarza, koszty opieki osoby trzeciej, koszty rehabilitacji  itp. Szkoda materialna stanowi „zwrot wydatków” jakie ponieśliśmy w związku z wypadkiem.

Zadośćuczynienie za ból i cierpienie fizyczne i psychiczne związane z wypadkiem stanowi odrębną podstawę do domagania się zapłaty, która w praktyce może wielokrotnie przekraczać wysokość odszkodowania. Takie żądanie opiera się na przepisie art. 445 § 1 k.c., stanowiącym, że w razie uszkodzenia ciała bądź wywołania rozstroju zdrowia można przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Mowa tu o krzywdzie jako cierpieniu fizycznym (ból i inne dolegliwości) i cierpieniu psychicznym (ujemne uczucia przeżywane w związku z cierpieniami fizycznymi lub następstwami uszkodzenia ciała albo rozstroju zdrowia w postaci np. zeszpecenia, niemożności uprawiania działalności artystycznej, naukowej, wyłączenia z normalnego życia itp.), a więc uszczerbek niemajątkowy. Zadośćuczynienie pieniężne ma na celu złagodzenie tych cierpień. Powinno ono mieć charakter całościowy i obejmować wszystkie cierpienia fizyczne i psychiczne, zarówno już doznane, jak i te, które zapewne wystąpią w przyszłości. Przy ocenie „odpowiedniej sumy”, należy brać pod uwagę wszystkie okoliczności danego wypadku, mające wpływ na rozmiar doznanej krzywdy, tak aby przyznana poszkodowanemu kwota mogła zatrzeć lub, co najmniej złagodzić odczucie krzywdy i pomóc poszkodowanemu odzyskać równowagę psychiczną (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 listopada 1994 r., III APr 43/94, L.; uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 1973 r., III CZP 37/73). Uwzględniamy tutaj szczególnie nasilenie cierpień, długotrwałość choroby, rozmiar kalectwa, trwałość następstw zdarzenia oraz konsekwencje uszczerbku na zdrowiu w życiu osobistym i społecznym poszkodowanego (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 czerwca 1999 r., II UKN 681/98, L.). Zadośćuczynienie ma więc przede wszystkim charakter kompensacyjny i tym samym jego wysokość musi przedstawiać ekonomicznie odczuwalną wartość. Wysokość ta, nie może być jednak nadmierna w stosunku do doznanej krzywdy i aktualnych stosunków majątkowych społeczeństwa, a więc powinna być utrzymana w rozsądnych granicach.

Pamiętać należy, że po uzyskaniu pewnej kwoty pieniężnej od ubezpieczyciela, warto udać się po poradę prawną w tym zakresie do profesjonalnego pełnomocnika, celem zbadania adekwatności otrzymanego odszkodowania i zadośćuczynienia. W większości przypadków kwota ta będzie znacząco zaniżona. W takim przypadku nie ma innej drogi, aniżeli postępowanie sądowe celem dochodzenia pełnych roszczeń. Kancelaria Adwokacka doradzi i przygotuje w tym zakresie odpowiedni pozew i wniesie go do  Sądu oraz przeprowadzi poszkodowanego przez cały proces. Na etapie sądowym korzysta się z pomocy biegłych, którzy wydadzą opinię o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego. Kwoty uzyskiwane na drodze postępowania sądowego mogą wielokrotnie przekraczać otrzymane dotychczas od ubezpieczyciela, stąd warto poświęcić odrobinę czasu, aby dochodzić swoich praw w pełnym zakresie.

Mają państwo pytania?

Prosimy o pozostawienie wiadomości, odpiszemy jak tylko będzie to możliwe

Napisz do nas:

Formularz kontaktowy

ul. Żwirki i Wigury 4, 34⁠‑100 Wadowice
sekretariat@adwokat-wadowice.pl
tel. 602 552 857, 33 876 37 68
nr. konta Santander Bank Polska S.A.: 56 1910 1048 2512 9620 8741 0001 SWIFT: SCFBPLPWXXX