Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy oraz
koniecznego nakładu pracy i jest każdorazowo uzgadniana z Klientem.
Podstawę do jej ustalenia stanowi Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U.2015.0.1800).

 

Stawki podstawowe za reprezentowanie w sprawach o zapłatę, zależnie od spornej kwoty:

 1. do 10 000 zł : 3.000 zł + VAT;
 2. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł: 3.600 zł + VAT;
 3. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł: 5.400 zł + VAT;
 4. powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł: 10.800 zł + VAT;
 5. powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł: 15.000 zł + VAT;
 6. powyżej 5 000 000 zł: 25.000 zł + VAT.

 

 

Porada prawna:

200 zł

 

Przykładowe honorarium w wybranych sprawach:

 • Rozwód bez orzekania o winie - 4.000 zł + VAT.
 • Podział majątku wspólnego/majątku spadkowego - od 7.200 zł + VAT.
 • Alimenty - od 3.000 zł + VAT.
 • Stwierdzenie nabycia spadku - od 3.000 zł + VAT.
 • Dział spadku -  od 7.200 zł + VAT.
 • Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej -  5.000 zł + VAT.
 • Obrona w sprawie karnej - od 5.000 zł + VAT.
 • Ubezwłasnowolnienie - 4.000 zł + VAT.
 • Zasiedzenie nieruchomości, służebności  - 4.000 zł + VAT.
 • Wezwanie do zapłaty/inne jednorazowe pismo firmowane przez Kancelarię - 350 zł + VAT.
 • Przygotowanie projektu umowy - od 1000 zł + VAT.
 • Wynagrodzenie godzinowe - 500 zł + VAT/ godzinę.
 • koszt uczestnictwa w rozprawie - 500 zł 
 • Stała obsługa prawna - wycena indywidualna.

 

 

Wynagrodzenie Kancelarii jest płatne z góry. Istnieje jednak możliwość rozłożenia go na raty, płatne do czasu zakończenia sprawy. Przy wniesieniu sprawy wymagana jest wpłata zaliczki. W niektórych sprawach możliwe jest ustanowienie dodatkowego wynagrodzenia za pozytywny wynik sprawy. Niedopuszczalne jest natomiast (zgodnie z Kodeksem Etyki Adwokackiej) zawieranie umowy z klientem, która przewidywałaby obowiązek zapłaty honorarium za prowadzenie sprawy uzależniony wyłącznie od ostatecznego wyniku sprawy.

 

W przypadku osób o niskich dochodach Kancelaria Adwokacka
świadczy bezpłatną pomoc w zwolnieniu strony od kosztów
sądowych oraz ustanowieniu dla niej adwokata z urzędu.
Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze
telefoniczne umówienie się na spotkanie.

 

Kancelaria poświęca część swojego czasu pracy i potencjału na działania o charakterze pro publico bono. Zlecenia takie wykonywane są najczęściej na rzecz osób najuboższych oraz podmiotów instytucjonalnych.

Mają państwo pytania?

Prosimy o pozostawienie wiadomości, odpiszemy jak tylko będzie to możliwe

Napisz do nas:

Formularz kontaktowy

ul. Żwirki i Wigury 4, 34⁠‑100 Wadowice
sekretariat@adwokat-wadowice.pl
tel. 602 552 857, 33 876 37 68
nr. konta Santander Bank Polska S.A.: 56 1910 1048 2512 9620 8741 0001 SWIFT: SCFBPLPWXXX