Świadczenie pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem lub wykroczeniem

 

 

Kancelaria świadczy pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem lub wykroczeniem. Pomoc sprowadza się do reprezentowania w sprawie karnej, jak również dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Osoby pokrzywdzone bardzo często nie zdają sobie sprawy z przysługujących im uprawnień związanych z popełnionym przestępstwem, bądź wykroczeniem.  Prowadzi to w praktyce do sytuacji, że pokrzywdzeni nigdy nie uzyskają należnej im rekompensaty.

Wskazać więc należy najczęstsze przypadki występujące w praktyce Kancelarii Adwokackiej, kiedy pokrzywdzony może starać się o pomoc prawną oraz dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia:

  1.  Przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu: naruszenie nietykalności cielesnej, pobicie, ugryzienie przez psa, uszkodzenie ciała na posesji prywatnej, inne uszkodzenie ciała, błąd medyczny niosący konsekwencje zdrowotne dla siebie lub osoby najbliższej;
  2. Przestępstwa przeciwko rodzinie: przemoc domowa, znęcanie się, niealimentacja, porzucenie;
  3. Przestępstwa na tle seksualnym: zgwałcenie, obcowanie płciowe z małoletnim, kazirodztwo;
  4. Przestępstwa przeciwko wolności: groźba karalna, stalking, handel ludźmi, pozbawienie wolności;
  5. Przestępstwa przeciwko mieniu: kradzież, przywłaszczenie, oszustwo;
  6. wypadek komunikacyjny gdzie sprawca popełnił wykroczenie drogowe.

 

W przypadku pokrzywdzenia przestępstwem lub wykroczeniem konsultacja z prawnikiem wydaje się niezbędna celem prawidłowego dochodzenia swoich praw przed Sądem. Z uwagi na wielowątkowość i indywidualny charakter każdego przestępstwa lub wykroczenia, nie sposób w niniejszym wpisie opisać procedury postępowania w każdym przypadku. Wskazać jednak należy, że adwokat może pełnić rolę pełnomocnika pokrzywdzonego już na etapie postępowania przygotowawczego, a następnie reprezentować osobę pokrzywdzoną przed Sądem i na etapie egzekwowania zasądzonych kwot.

Kancelaria świadczy również pomoc w przypadku  przestępstw prywatnoskargowych  do których należą m.in.: spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu, pomówienie, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej. Do wszczęcia postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego niezbędne jest  wniesienie prywatnego aktu oskarżenia.

 

 

Mają państwo pytania?

Prosimy o pozostawienie wiadomości, odpiszemy jak tylko będzie to możliwe

Napisz do nas:

Formularz kontaktowy

ul. Żwirki i Wigury 4, 34⁠‑100 Wadowice
sekretariat@adwokat-wadowice.pl
tel. 602 552 857, 33 876 37 68
nr. konta Santander Bank Polska S.A.: 56 1910 1048 2512 9620 8741 0001 SWIFT: SCFBPLPWXXX