Rozwód - czy orzekać o winie

Podjęcie decyzji o wytoczeniu powództwa o rozwód małżeństwa nigdy nie jest łatwą decyzją. Jeżeli już zdecydujemy się na taki krok, przyjdzie nam odpowiedzieć sobie na pytanie, czy przeprowadzać rozwód z orzekaniem o winie czy też nie?  

 

W pierwszej kolejności, aby przystąpić do przygotowania pozwu o rozwód małżeństwa, konieczna będzie odpowiedź na pytanie, czy w naszym przypadku zostały spełnione odpowiednie przesłanki rozwodowe oraz czy zgromadziliśmy niezbędne dokumenty i dokonaliśmy stosownych opłat. Temat ten został już omówiony w publikacji z 8 stycznia 2022. pt. „Jak przygotować się do pierwszego spotkania z adwokatem w sprawie rozwodowej”.

 

Zastanawiając się nad wytoczeniem powództwa z wyłącznej winy małżonka powinniśmy wiedzieć, że rozwód z orzekaniem o winie:

  1. będzie procesem długotrwałym (średnio 2-3 lata);
  2. z pewnością nie zakończy się na jednej instancji (walcząc o winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego strona niezadowolona z rozstrzygnięcia najczęściej apeluje od wyroku, choć nie musi z tego uprawnienia skorzystać. Powyższe wiąże się z dalszym wydłużeniem czasu trwania procesu);
  3. wiąże się z większymi kosztami adwokackimi oraz własnymi (dojazdy na rozprawy, utracony  czas, koszty zdobycia niektórych dowodów);
  4. wiąże się z praniem i wyciąganiem brudów (przesłuchaniem znacznej liczby świadków, którzy często są osobami bliskimi).

 

Czy zatem powinniśmy się bać wytaczania powództwa z wyłącznej winy małżonka. Zdecydowanie nie. Należy po prostu inaczej się do niego przygotować, zebrać źródła dowodowe, skonsultować strategię z adwokatem i omówić zagrożenia, jakie mogą się pojawić w trakcie procesu.

 

Częstym bodźcem do wytaczania powództwa z żądaniem orzeczenia o winie, jest potencjalna możliwość otrzymania alimentów. Zagadnienie to reguluje art. 60 k.r.o., a mianowicie:

 

  1. Małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym jego usprawiedliwionym potrzebom oraz możliwościom zarobkowym drugiego małżonka.
  2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego i rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, można orzec, że małżonek winny zobowiązany będzie przyczyniać się do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby nie wystąpił stan niedostatku.
  3. Obowiązek dostarczania środków wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Równocześnie jeżeli małżonek nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu.

 

Wynagrodzenie jakie wiąże się z przeprowadzeniem sprawy rozwodowej z orzeczeniem wyłącznej winy małżonka dostępne jest w zakładce „WYNAGRODZENIE”.

 

Wszelkie pojawiające się w toku przygotowania pozwu wątpliwości związane z orzekaniem o winie zostają na bieżąco rozwiane przez zespół prawników Kancelarii Adwokackiej. Klient po konsultacji i analizie jego osobistej sytuacji sam podejmuje decyzję, czy zamierza z złożyć pozew rozwodowy z orzekaniem o winie, czy też nie.

Mają państwo pytania?

Prosimy o pozostawienie wiadomości, odpiszemy jak tylko będzie to możliwe

Napisz do nas:

Formularz kontaktowy

ul. Żwirki i Wigury 4, 34⁠‑100 Wadowice
sekretariat@adwokat-wadowice.pl
tel. 602 552 857, 33 876 37 68
nr. konta Santander Bank Polska S.A.: 56 1910 1048 2512 9620 8741 0001 SWIFT: SCFBPLPWXXX